Oferta Pública de Empleo

Enfermera/o (TLOR - TLRDIS - TLRVGEN)

Año Oferta
2022
Turno
Turno Libre Ordinario
Plantilla
Funcionarios
Escala / Cuerpo
Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Técnica/os Medios
Grupo
A2
Nº Expediente
0001493/2023
Nº Total de Plazas
6
Tipo Examen
Oposición
Titulación Exigida
Título universitario oficial de Diplomada/o Universitario en Enfermería, o un título de Grado equivalente
Convocatoria B.O.P.
179 - 07/08/2023
Convocatoria B.O.E.
309 - 27/12/2023
Fecha Presentación de Instancia
16/01/2024